Để nâng cấp khóa học tiếng Trung cho các bạn có nhu cầu học tiếng Trung cho người mới bắt đầu, chúng tôi đã nâng cấp khóa học tiếng Trung online cho những bạn mới bắt đầu học tiếng Trung. Đặc biệt trong khóa học này, chúng tôi đã cập nhật thêm giáo trình nghe hán ngữ (hanyu tingli jiaocheng). Theo đánh giá của đa phần những bạn đã tiếp cận và học tập từ bộ giáo trình nghe hán ngữ 汉语听力教程 đều có phán ánh rất tích cực về bộ giáo trình nghe này. Vì thế trong khóa học tiếng Trung online này chúng tôi đã cập nhật đầy đủ để các bạn được tiếp cận đầy đủ bộ giáo trình này trong khóa học cơ bản này. 

Read More

Vậy là chúng ta đã đến với quyển 3 của giáo trình nghe hán ngữ 汉语听力教程第三册 hay còn có tên thường gọi là quyển 5 của giáo trình hán ngữ nghe nói. Với 30 bài nghe Từ bài 51 đến bài 80 (trong đó có thêm 3 bài ôn tập) tổng là 33 bài nghe chúng ta sẽ kết thúc 3 bộ giáo trình nghe hán ngữ để tiến đến ôn tập các chuyên ngành. Nhưng trước khi vào đến phần chuyên ngành thì hãy hoàn thành 33 bài nghe này đã nhé.

Read More
Contact Me on Zalo