CÁCH SỬ DỤNG – Phân biệt 做, 当, 办

CÁCH SỬ DỤNG 做, 当, 办

1. 做 /Zuò/ : làm (Một người làm 1 việc cụ thể)
做练习 /Zuò liànxí/: làm bài tập
做饭 /Zuò fàn/: nấu cơm
做什么? /Zuò shénme/ làm gì? (nói chung)
2. 当 /Dāng/ : làm (Làm nghề nghiệp gì)
当 + danh từ nghề nghiệp.
我当老师。/Wǒ dāng lǎoshī/: Tôi làm giáo viên.
3. 办 /Bàn/ : làm (Mang tính chất xử lý, giải quyết việc gì đó)
办一件事 /Bàn yī jiàn shì/: làm 1 việc (ý muốn nói đến cách giải quyết, xử lý việc đó)
他不爱我了!怎么办呢?/Tā bù ài wǒle! Zěnme bàn ne/ Anh ấy không yêu ta nữa, phải làm sao đây? (phải giải quyết, xử lý như thế nào)
Copy Facebook Thienthu

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo