Vậy là chúng ta đã đến với quyển 3 của giáo trình nghe hán ngữ 汉语听力教程第三册 hay còn có tên thường gọi là quyển 5 của giáo trình hán ngữ nghe nói. Với 30 bài nghe Từ bài 51 đến bài 80 (trong đó có thêm 3 bài ôn tập) tổng là 33 bài nghe chúng ta sẽ kết thúc 3 bộ giáo trình nghe hán ngữ để tiến đến ôn tập các chuyên ngành. Nhưng trước khi vào đến phần chuyên ngành thì hãy hoàn thành 33 bài nghe này đã nhé.

Read More

Tiếp nối giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1, chúng tôi tiếp tục giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 2. Nếu các bạn chưa biết về giáo trình hán ngữ nghe nói có thể xem thêm bài viết phía dưới để hiểu hơn về cuốn sách tuyệt với này. Ngoài ra để hiểu hơn về cách dùng giáo trình hán ngữ nghe nói và giáo trình nghe hán ngữ.

Read More
Contact Me on Zalo