Tiếp nối giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 1, chúng tôi tiếp tục giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 2. Nếu các bạn chưa biết về giáo trình hán ngữ nghe nói có thể xem thêm bài viết phía dưới để hiểu hơn về cuốn sách tuyệt với này. Ngoài ra để hiểu hơn về cách dùng giáo trình hán ngữ nghe nói và giáo trình nghe hán ngữ.

Read More
Contact Me on Zalo