Vậy là chúng ta đã đến với quyển 3 của giáo trình nghe hán ngữ 汉语听力教程第三册 hay còn có tên thường gọi là quyển 5 của giáo trình hán ngữ nghe nói. Với 30 bài nghe Từ bài 51 đến bài 80 (trong đó có thêm 3 bài ôn tập) tổng là 33 bài nghe chúng ta sẽ kết thúc 3 bộ giáo trình nghe hán ngữ để tiến đến ôn tập các chuyên ngành. Nhưng trước khi vào đến phần chuyên ngành thì hãy hoàn thành 33 bài nghe này đã nhé.

Read More
Contact Me on Zalo