Đáp án giáo trình hán ngữ nghe nói bài 16

đáp án giáo trình hán ngữ nghe nói bài 16 汉语听力教程第一册第一六课-答案

Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=YjQLregjR3E
Phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=Vmxkpgf7L5k
phần 3: https://www.youtube.com/watch?v=Sn71eL35yac
Phần 4: https://www.youtube.com/watch?v=aIPyhpTYaYQ
Phần 5: https://www.youtube.com/watch?v=BcJFteJV_M8
Phần 6: https://www.youtube.com/watch?v=E9yquTvXi1M

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo