Đáp án giáo trình hán ngữ nghe nói bài 17

đáp án giáo trình hán ngữ nghe nói bài 17 汉语听力教程第一册第17课-答案

Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=7VjPOFFvyYs
Phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=EcFYfS7JZ-Q
phần 3: https://www.youtube.com/watch?v=XPwmRO4WhXs
Phần 4: https://www.youtube.com/watch?v=GImpT0ME1ng
Phần 5: https://www.youtube.com/watch?v=SY2jwz3T1AY

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo