đáp án giáo trình hán ngữ nghe nói bài 18

đáp án giáo trình hán ngữ nghe nói bài 18 汉语听力教程第一册第18课-答案

Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=YaHJt5CNwGk
Phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=pGi_e2n4l9k
phần 3: https://www.youtube.com/watch?v=mVF6rRWfn10
Phần 4: https://www.youtube.com/watch?v=Gct1rU24erc
Phần 5: https://www.youtube.com/watch?v=SY2jwz3T1AY

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo