Đáp án giáo trình hán ngữ nghe nói bài 19

đáp án giáo trình hán ngữ nghe nói bài 19 汉语听力教程第一册第19课-答案

Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=MiO32wozLV4
Phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=PuGdz6aoF_c
phần 3: https://www.youtube.com/watch?v=ouJiv7h0BWc
Phần 4: https://www.youtube.com/watch?v=PW4JXYNHkjY
Phần 5: https://www.youtube.com/watch?v=nUeDD_sLZpg

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo