Đáp án giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 3 bài 6 (bài 36)

Giáo trình: Giáo trình nghe Hán ngữ – Hanyu tingli jiaocheng
Bài: bài 6 quyển 3 – xét theo giáo trình hán ngữ 6 cuốn bộ mới (hay còn gọi là bài 36 của giáo trình hán ngữ nghe nói, hoặc bài 6 giáo trình nghe hán ngữ quyển 2)
Thể loại: đáp án bài 36

Bài tập giáo trình nghe hán ngữ bài 36

ĐÁP ÁN BÀI 36 NGHE NÓI

LINK download đáp bán bài 36 giáo trình nghe hán ngữ dạng PDF

Link Driver

Link Mediafire

Hướng dẫn download tại đây

Hướng dẫn download về điện thoại: https://www.youtube.com/watch?v=C1CM7Vbknhg

Hướng dẫn download về máy tính: https://www.youtube.com/watch?v=FHLbZMAdEIo

Xem thêm:

Kho tài liệu học tiếng Trung Quốc | Giáo trình, từ vựng, phần mềm

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Me on Zalo