Học tiếng Trung online miễn phí

Đáp án giáo trình hán ngữ nghe nói quyển 3 bài 7 (bài 37)

Giáo trình: Giáo trình nghe Hán ngữ – Hanyu tingli jiaocheng
Bài: bài 7 quyển 3 – xét theo giáo trình hán ngữ 6 cuốn bộ mới (hay còn gọi là bài 37 của giáo trình hán ngữ nghe nói, hoặc bài 7 giáo trình nghe hán ngữ quyển 2)
Thể loại: đáp án bài 35

Bài tập giáo trình nghe hán ngữ bài 37

ĐÁP ÁN BÀI 37 NGHE NÓI

LINK download đáp bán bài 37 giáo trình nghe hán ngữ dạng PDF

Link driver

Link mediafire

Hướng dẫn download tại đây

Hướng dẫn download về điện thoại: https://www.youtube.com/watch?v=C1CM7Vbknhg

Hướng dẫn download về máy tính: https://www.youtube.com/watch?v=FHLbZMAdEIo

Xem thêm:

Kho tài liệu học tiếng Trung Quốc | Giáo trình, từ vựng, phần mềm

Exit mobile version