Học tiếng Trung cho người mới học (dưới 2 tháng – hoặc hết quyển 1)

Chúng tôi nhận được câu trả lời của bạn là bạn là người mới học tiếng Trung dưới 02 tháng tương đương với hết quyển 1 trong giáo trình Hán ngữ hoặc HSK1. Giờ bạn hãy cho chúng tôi biết:

Bạn học tại Trung tâm hay bạn tự học? 
(CLICK vào link để chọn câu trả lời)
Học theo Trung tâm
Tự học tiếng Trung

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo